logo
logo
 0251 3922538
Vietnamese English

Quy trình chăm sóc heo đực giống

Time 06.08.2018 10:19 | View 4.275

Bệnh viêm phổi địa phương ở lợn - Suyễn lợn

Time 12.06.2018 09:35 | View 15.134

Bệnh viêm phổi địa phương - viêm phổi truyền nhiễm hay Suyễn lợn (Enzootic Pneumonia viết tắt: SEP) gây ra bởi Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyo). Ước tính bệnh này hiện diện trên 80% đàn lợn ở Anh (NADIS) và có 60- 80% số lợn trong trại bị nhiễm bệnh ở Việt Nam.

Hệ số di truyền một số tính trạng trên lợn

Time 10.10.2016 11:15 | View 6.832
Mục đích của chương trình nhân giống lợn là khai thác triệt để tiềm năng di truyền nhằm tăng hiệu quả và lợi nhuận chăn nuôi. Để đạt được mục đích đó cần phải giảm thiểu mức độ cận huyết, tăng tối đa ưu thế lai, kiểm tra năng suất, chọn lọc sử dụng BLUP và sử dụng công nghệ di truyền giống tiên tiến. Có như vậy, tiến bộ di truyền hàng năm đạt được 1,5-2,0% là khả thi.

Ưu thế lai và giao phối cận huyết

Time 13.10.2016 09:16 | View 12.942

Ưu thế lai và giao phối cận huyết rất quan trọng trong chăn nuôi lợn. Lai tạo giữa các dòng giống khác nhau tạo nên ưu thế lai, còn giao phối cận huyết xảy ra khi thực hiện nhân giống thuần. Lai tạo giữa các dòng giống khác nhau cải thiện năng suất, ngược lại giao phối cận huyết lại làm giảm năng suất, đặc biệt là ở tính trạng sinh sản.

Các gen được di truyền theo cặp, một từ bố và một từ mẹ. Ưu thế lai làm tăng số lượng các cặp alen khác nhau và làm tăng dị hợp tử, dẫn đến làm át những alen lặn không mong muốn từ bố hoặc mẹ này do các alen trội từ bố hoặc mẹ khác. Kết quả giao phối cận huyết tạo nên đồng hợp tử, làm tăng nguy cơ con cái bị ảnh hưởng bởi những tính trạng lặn hoặc có hại.

ĐỘT TỬ DO XOẮN RUỘT - DẠ DÀY Ở LỢN

Time 17.10.2016 02:38 | View 6.960
Trong chăn nuôi lợn công nghiệp đột tử là hiện tượng không phải hiếm thấy trong đàn lợn sinh trưởng và đàn nái sinh sản hiện nay. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là do sự xoay chuyển làm thắt một phần hay toàn bộ ruột treo trong khoang bụng gia súc. Khi ruột bị xoắn lại các mạch máu dẫn đến phần khác của ruột sẽ bị ngưng lại, gây hoại tử ruột dẫn đến tử vong một cách nhanh chóng. Các ca bênh có thể xây ra không thường xuyên hoặc có khi bùng phát ra như dịch bệnh. Đối với gia súc trưởng thành, nếu thường xuyên nhạy cảm với bệnh xoắn ruột thì nhiều khả năng xẩy ra co giãn và xoắn dạ dày và cũng gây nhiều trường hợp đột tử trong đàn nhiều hơn.

Vấn đề dinh dưỡng cho nái

Time 25.05.2018 08:21 | View 4.589
Với sự tiến bộ di truyền, giống heo thịt hiện nay đã giảm được lượng cám tiêu thụ cho đơn vị tăng trọng. Theo nghiên cứu của một số quốc gia, cứ mỗi ba năm, lượng cám ăn vào từ khi cai sữa tới xuất chuồng giảm đi 1%. Điều này có nghĩa là lượng cám cho nái nuôi con ăn vào được quan tâm chặt chẽ, lượng sữa heo nái sản xuất ra cũng tăng. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn tới lượng mỡ lưng nái bị hao hụt, xảy ra tình trạng giảm lượng cám ăn vào trên nái.
1