logo
logo
 0251 3922538
Vietnamese English

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP

- Ngày 08/6/1985, Bộ Nông nghiệp ra quyết định số 181 NN.TCCB/QĐ thành lập Trạm Thí nghiệm thực nghiệm Bình Thắng thuộc Viện Kỹ thuật nông nghiệp miền Nam

- Ngày 27/10/1989, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm ra quyết định số 418 NN.TCCB/QĐ đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu chăn nuôi Bình Thắng thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam

- Ngày 01/9/1997 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra quyết định số 2175 NN.TCCB/QĐ đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Bình Thắng thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam 

- Ngày 19/9/2001, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam ra quyết định số 118 QĐ/VNNMN đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi Bình Thắng

- Ngày 14/3/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra quyết định số 513/QĐ-BNN-TCCB đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Heo Bình Thắng - là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Phân Viện Chăn nuôi Nam Bộ.

- Những đặc điểm chính của đơn vị:

HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi Heo Bình Thắng là đơn vị trực thuộc Phân viện Chăn nuôi Nam bộ. Trung tâm có 01 cơ sở nghiên cứu và nuôi giữ đàn giống heo hạt nhân với qui mô chuồng trại 500 heo nái tại Đồng Nai. Trung tâm hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Ban Giám đốc Phân viện chăn nuôi Nam bộ. 

Đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Trung tâm giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao. Tình hình nhân sự của toàn Trung tâm hiện tại có tổng số 32 CBCNV, trong đó có 03 thạc sỹ, 09 kỹ sư, cử nhân và 20 công nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên và có tay nghề cao, nhiệt huyết với công việc.

Trung tâm Bình Thắng có lịch sử hoạt động hơn 30 năm chuyên sâu trong lĩnh vực giống heo, hỗ trợ giải pháp về chăn nuôi heo có hiệu quả và bền vững.

Năng lực nghiên cứu KHCN: Thế mạnh là nghiên cứu về giống và chọn tạo dòng/giống heo với các phương pháp chọn giống tiến tiến; Nghiên cứu xây dựng quy trình, các mô hình chăn nuôi heo bền vững. Có hệ thống chuồng cá thể, chuồng quần thể có hệ thống kiểm tra năng suất tự động phục vụ công tác chọn giống; thụ tinh nhân tạo. Trung tâm luôn sẵn sàng hợp tác nghiên cứu với các cơ quan, địa phương. 

Trung tâm đang nuôi giữ nhiều giống gốc của nhà nước bao gồm các giống heo thuần chủng cao sản cấp cụ kị để sản xuất ra con giống ông bà cho các địa phương, bao gồm: Yorkshire, Landrace, Duroc, Pietrain được nhập từ các nước Đan Mạch, Mỹ, Canada và Bỉ. 

Chúng tôi không ngừng nghiên cứu và chọn lọc nhằm nâng cao năng suất và chất lượng đàn heo giống gốc, sản xuất các giống heo ông bà có khả năng thích nghi cao với điều kiện khí hậu Việt Nam. Tất cả heo cái hậu bị và heo đực giống đều được kiểm tra năng suất cá thể để chuyển giao đến các cơ sở giống với các phẩm cấp giống: cụ kị (GGP), ông bà (GP), bố mẹ (PS) và các dòng đực cuối.

Ngoài con giống, Trung tâm luôn cung cấp tư vấn kỹ thuật, các quy trình chăn nuôi, thú y và chuyển giao các loại tinh heo giống cao sản.

trung tâm


Bài liên quan

Chức năng - Nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
1