logo
logo
 0251 3922538
Vietnamese English

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật về giống và nuôi dưỡng để nâng cao tỷ lệ mỡ giắt trong thịt lợn

Time 31.08.2016 08:51 | View 2.531

Khảo sát xác định được tỷ lệ mỡ giắt trong thăn thịt của các nhóm giống hiện có trên đàn lợn Việt Nam bằng máy siêu âm ALOKA.

Tạo được tổ hợp lợn lai có tỷ lệ mỡ giắt  >2,7%.

Xác định được phương thức nuôi dưỡng phù hợp với tổ hợp lai triển vọng có tỷ lệ mỡ giắt cao.

Nghiên cứu chọn tạo một số dòng đực cuối cùng phục vụ cho sản xuất lợn thịt ở Nam Bộ

Time 24.06.2016 10:36 | View 2.165
Xác định công thức lai tối ưu giữa các dòng thuần Duroc, Pietrain và Landrace làm cơ sở để chọn tạo dòng đực tổng hợp cuối cùng.
Bước đầu tạo 2 dòng đực lai tổng hợp cuối cùng có tốc độ tăng trưởng trên 720 gram/ngày,  tiêu tốn thức ăn dưới 2,8 kg và tỷ lệ nạc đạt trên 58% phục vụ sản xuất lợn thịt ở khu vực Nam Bộ

Nghiên cứu nhu cầu năng lượng, axit amin và chế độ nuôi dưỡng của lợn cái hậu bị Yorkshire, Landrace và cái lai LY, YL để nâng cao khả năng sinh sản ở các tỉnh phía Nam

Time 15.06.2018 09:05 | View 1.729
Tạo ra một số chế phẩm premix khoáng vitamin dùng trong chăn nuôi nhằm cải thiện năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm chăn nuôi, đồng thời góp phần giảm nhập khẩu sản phẩm cùng loại.

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đánh giá di truyền tiên tiến để chọn lọc nâng cao năng suất, chất lượng đàn lợn thuần và góp phần xây dựng hệ thống giống lợn quốc gia

Time 16.04.2016 04:08 | View 2.422
Xác định giá trị giống để chọn lọc cải thiện năng suất chất lượng một số giống lợn thuần (YY, LL, DD và PP) tại các cơ sở giống lợn.
Bước đầu thiết lập được hệ thống quản lý và đánh giá chất lượng giống lợn thống nhất giữa các trại giống nhằm xây dựng hệ thống quản lý giống lợn Quốc gia.
Xây dựng hệ thống trong từng trại giống lợn quốc gia và các trại vệ tinh.
1